ການຈັດຊື້ ແລະ ການສະຫນອງອຸປະກອນ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສະຫນອງລູກຄ້າສໍາລັບການຈັດຊື້ວັດຖຸອຸປະກອນ,ການສະຫນອງອຸປະ ກອນຕ່າງໆ ແລະ ນໍາເຂົ້າບັນດາເອກະສານ. ການນໍາເຂົ້າບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສາມາດສັ່ງຊື້ໂດຍກົງຈາກໂຮງງານ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: Alibaba, Amazon ແລະ Lazada ແລະ ອື່ນໆ. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແມ່ນສຸມໃສ່ປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມປອດໄພ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການຈັດສົ່ງໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຈາກແຫຼ່ງທີ່ເຫມາະສົມກັບການປະກັນໄພລູກຄ້າ ແລະສິນຄ້າ.

Image
Image
Image
Image