ພາບລວມ ແລະ ວິໄສທັດ ບໍລິສັດ

ປະ​ຫວັດ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ບໍລິສັດ ອຸດົມສິດ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (ໂອເອັດສເອັດສ), ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໃນປີ 2016 ໄດ້ຈົດທະບຽນທຸລະກິດໃນມູນຄ່າ 12,000,000,000 ກີບ ສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະ ຮອງຮັບກັບການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໂດຍການຮ່ວມມືຂອງພະນັກງານວິຊາການໃນພາກສ່ວນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການສະຫນອງນ້ໍາ, ການຂົນສົ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງຄັງສິນຄ້າ, ການຈັດຊື້ ແລະ ສະຫນອງອຸປະກອນ ຊຶ່ງບໍລິສັດມີປະສົບການໃນຂະແຫນງການທີ່ກ່າວມາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ.
ວິໄສທັດ
ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສໍາຄັນໃນການຂົນສົ່ງແບບປະສົມປະສານໃນລາວເຊິ່ງສະເຫນີໃຫ້ມີການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
Image